Korisničko uputstvo

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i ispunjava uslove propisane Statutom i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz Udruženja davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruženja.
Članarina za upis u Udruženje se ne plaća.

Registracija naloga
Statut udruženja TESLA

Promo kartica

Ukoliko imate promo karticu unesite PIN i serijski broj sa kartice u polje ispod. Vaš nalog će odmah biti aktivan. Lozinku možete promeniti kasnije.